Zoek

Algemene voorwaarden Racketsport contracten

1. Tenniscontracten starten op 1 oktober 2023 en lopen tot en met 7 april 2024.
2. Contracten worden aangegaan voor één seizoen en worden na afloop van het seizoen niet automatisch verlengd.
3. Aanvragen voor banen wordt pas definitief als dat door de directie van Sportcentrum Kees schriftelijk is bevestigd.
4. Recht op gebruik van de faciliteiten ontstaat na bevestiging van uw aanvraag en ontvangst van de verschuldigde baanhuur. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan dan houden wij ons het recht voor om extra kosten in rekening te brengen en/of de toegang tot de banen te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
5. Indien men bij een tenniscontract van de aanvangsdatum of einddatum van een seizoen afwijkt, gelden de volgende regels:
a. Contracten worden aangegaan op basis van beschikbaarheid zoals die twee weken voorafgaand aan de gewenste startdatum van het contract is;
b. Bij het vastleggen van het contract is €60,- administratiekosten verschuldigd.
c. Contracthouders die voor een heel seizoen tekenen, hebben voorrang;
6. Aanvragen voor contracten op speeltijden waarop het centrum niet de gehele contractperiode geopend is, worden niet vanzelfsprekend gehonoreerd.
7. Indien een contract tussentijds wordt opgezegd blijft de verplichting tot betaling bestaan, ook als u geen gebruik maakt van de faciliteiten.
8. Indien u geen gebruik maakt van de voor u gereserveerde baan, kunt u geen aanspraak maken op de mogelijkheid deze reservering op een ander moment in te halen.
9. Gebruik van schone, meegebrachte binnen schoenen, is verplicht.
10. Het gebruik van de sportfaciliteiten van Sportcentrum Kees geschiedt geheel op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het sportcentrum.
11. De directie beslist in gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien.

Laatste wijziging 1-7-2023