Algemene voorwaarden Racketsport contracten

Als er over contracten wordt gesproken dan bedoelen wij hiermee alle contractvormen voor de racketsporten bij Sportcentrum Kees, tenzij in een artikel van deze voorwaarden specifiek wordt verwezen naar een bepaalde sport of contractvorm.

* Contracten lopen altijd tot het einde van een seizoen. Contracten worden aangegaan voor één seizoen en worden na afloop van het seizoen niet automatisch verlengd. Aanvragen voor banen via dit formulier wordt pas definitief als dat door de directie van Sportcentrum Kees schriftelijk is bevestigd.

* Recht op gebruik van de faciliteiten ontstaat na bevestiging van uw aanvraag en ontvangst van de verschuldigde baanhuur. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan dan houden wij ons het recht voor om extra kosten in rekening te brengen en/of de toegang tot de banen te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

* Indien men bij een tenniscontract van de aanvangsdatum van een seizoen afwijkt kan het tenniscontract niet vooraf worden vastgelegd en gelden de volgende regels;

• Bij aanvang in september betaalt men het volledige tarief (30 speelweken).

• Bij aanvang in oktober betaalt men het werkelijk aantal speelweken en twee extra weken.

• Bij aanvang in november betaalt men het werkelijk aantal speelweken en een extra week.

• Bij aanvang in december betaalt men het werkelijk aantal speelweken.

* Na 1 januari worden geen wintercontracten meer afgesloten voor het lopende seizoen.

* Aanvragen voor contracten op speeltijden waarop het centrum niet de gehele contractperiode geopend is, worden niet vanzelfsprekend gehonoreerd.

* Indien een contract tussentijds wordt opgezegd blijft de verplichting tot betaling bestaan, ook als u geen gebruik maakt van de faciliteiten.

* Indien u geen gebruik maakt van de voor u gereserveerde baan, kunt u geen aanspraak maken op de mogelijkheid deze reservering op een ander moment in te halen.

* Het gebruik van de sportfaciliteiten van Sportcentrum Kees geschiedt geheel op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het sportcentrum.

* Gebruik van schone, meegebrachte binnenschoenen, is verplicht.

* De directie beslist in gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien.